PRESENTACIÓ DE LES NOSTRES ACTIVITATS

Terciari BlanesOMS-SACEDE és una empresa del sector mediambiental especialitzada en el tractament d’aigua i residus, a més de la gestió energètica.

Els nostres serveis van des de la pròpia concepció del projecte fins al seu manteniment i gestió, passant pel disseny, contracció i posada en funcionament.
Així mateix, OMS-SACEDE ofereix un ventall de productes prefabricats, desenvolupats per OMS des del 1915.