ÀMBITS D'ACTUACIÓ

Akzo2OMS-SACEDE ofereix els seus serveis d’enginyeria, construcció i gestió d’instal•lacions en tres àmbits principals d’actuació: aigua, residus i energia.

De manera que som capaços d’adoptar un enfocament multidisciplinar, integrant de manera eficaç en cada projecte diverses tecnologies i processos adequats a les necessitats específiques.

La tasca diària d’operació i manteniment de les instal•lacions no només ens qualifica per la gestió integral de plantes, sinó que complementa el nostre treball d’enginyeria fent-nos capaços de preveure solucions a problemes en la gestió.