OCUPACIÓ

OMS-SACEDE selecciona als seus treballadors tenint present els seus coneixement i l’experiència professional, a més del seu dinamisme i capacitat d’adaptació pel treball en equip.

Valorem especialment a aquells professionals que complementen el coneixement tècnic i un bon domini d’idiomes.

A OMS-SACEDE entenem que per donar un bon servei als nostres clients, tant a nivell nacional com internacional, no només és important dominar correctament els idiomes, sinó que és necessari conèixer les particularitats de cada situació geogràfica. És per això que OMS-SACEDE ofereix llocs de treball a una franja d’edat molt gran; tant a joves talents com a experimentats professionals.

Les persones interessades a formar part del nostre equip poden remetre les seves candidatures incloent currículums i expedient acadèmic a:   rrhh@oms-sacede.es.

OMS-SACEDE SAU es compromet a conèixer i complir la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades Personals, principalment la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal.
A tal efecte i amb caràcter enunciatiu, es compromet a complir amb les obligacions, que tal normativa estableix en matèria d’informació als afectats, declaració de fitxers davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades. La conservació i accés a la informació, així com les mesures de seguretat establertes en la reglamentació de les dades personals recollides es limitaran a aquelles finalitats per les quals aquests van ser escollits.
Els interessats podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els terminis i condicions estipulades en el RD 1720/2007 davant la Direcció de Recursos Humans d’OMS-SACEDE SAU, c/ Consell de Cent, 445-449 Ent B 08013 Barcelona, o per correu electrònic a la direcció rrhh@oms-sacede.es.
La persona firmant sol•licita formar part de la base de dades de CV aspirants i declara que son certs totes les dades expressades en el seu CV, i es compromet a provar documentalment totes les dades que figuren en el CV.
Per informar-se sobre la política de protecció de dades seguida per OMS-SACEDE SAU, i sobre l’ús de dades realitzat, es pot consultar l'Avís Legal